KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


2011

Adventi rekollekció - Barsi Balázs OFM atya

Untitled

December 8-án kerül sor a Bécsi Magyar Egyházközség és a KMÉM közös advent rekollekciójára, melyet idén Barsi Balázs OFM atya tart.

Az év során, a KMÉM Műhely előadásiban számos érdekes témát vetettek fel előadóink - család, béke, élet - melyeknek összefoglalója lesz ez a lelki nap.Címe: Keresztény Hitünk Antropológiai Alapjai!

A lelki nap időpontja: 2011. december 8. csütörtök
Helyszín: 1020 Wien Hochstetterg. 1 (Pfarrsaal-Alagsor)


A lelkinap nyitott, mindenkit szeretettel várunk!

Ebédet - székelykáposzta - elõzetes megrendelés alapján tudunk biztosítani. Ára € 6,00
Gyermekekre felügyeletet biztosítunk, de kérjük õket külön bejelenteni.
Jelentkezés telefonon vagy faxon: 01 2719938 Hochbaum István és Enikõ
Illetve email-ben: kmem.wien@gmail.com

Tervezett program:

9:30 -10:00 Gyülekezés, reggeli ima
10:00-11:00 1. Előadás
11:00-12:00 Kiscsoportos beszélgetés
12:00-13:30 Ebédszünet
13:30-15:30 2. Előadás
15:30-16:30 Záró szentmise
tovább...

Dr. Kellermayer Miklós - sejtkutató - AZ ÉLET

KELLERMAYER
Kellermayer Miklós professzor úr világhírű sejtkutató, mély hitű keresztény, aki különös felelősséget érez világunk, földünk s benne az ember jövője, azaz az Élet iránt. Saját kutatásaiból kiindulva jut el ahhoz az igazsághoz, hogy a tudomány számára az élet keletkezése mindörökre misztérium marad. Előadásában a kinyilatkoztatott és a tudomány által feltárt igazságok egységes megértésére és megélésére törekszik majd.


A KMÉM műhely előadásáinak sorába ez az este azért kapcsolódik kiválóan, mert előadását és az azonos című könyvét a lelki-szellemi sürgetés, az életről tudható és megismerhető igazság kifejezésének vágya szülte, s főleg az, hogy mi emberek bajba jutottunk e korban, és gyógyulást csak az igazság kimondásától remélhetünk.

Az előadás adatai:

Helyszín: Am Tabor Plébánia, Hochstettergasse 1, 1020 Wien (Pfarrkaffee)
Időpont: 2011. október 13. 19:05 - 21:00 (Parkolással kapcsolatok információk)


Dr. Kellermayer Miklós professzor úr a HírTV “Sziluett” c. műsorában

Az előadó adatai:

Dr. Kellermayer Miklós sejtkutató

Budapest, 1939. november 4.
Végzés: POTE, 1965. Nős, felesége Horváth Ildikó. Gy.: Miklós (1964), Kinga (1966), Richárd (1970).

Munkahely: 1965-69-ig a POTE Kórbonctani Int. munkatársa, 1969 óta a POTE Klinikai Kémiai Intézetében dolgozik, 1993-tól egyetemi tanár, az intézet igazgatója, 1991-95-ig oktatási rektorhelyettes. 1972-73-ban egyéves, 1980-82-ben kétéves tanulmányúton vett részt Houstonban, a Baylor Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani, majd Élettani Intézetében, kut. vendégdocens, 1986 óta vendégprofesszor. 1999-ben Széchenyi prof. ösztöndíjas. Kutatási területe a fehérjék-ATP-K-víz kölcsönhatása az élő sejtben. 128 tudományos dolgozata jelent meg.
Fontosabb munkái: Az élő sejtről diákoknak (1989), Elmulasztott reformkor (1995), Magyarországot meg kell menteni (1999).
Tevékenységek: 1993-tól a Duna TV kuratóriumának tagja. 1996-tól az MTV Közalapítvány kuratóriuma ellenőrző testületének elnöke és az MVSZ elnökségi tagja. Az orvostudomány doktora.
Díjak: Akadémiai Díj, Kiváló Orvos, Szent-Györgyi Albert-díj.
Hobby: Ősi várak és várromok megismerése, felkeresése.

Szent István király ünnepe Bécsben

IMG_8285
Szent István király
ünnepe Bécsben
2011. augusztus 27. szombat, 13.00 óra


A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Szent István király tiszteletét Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus püspök úrral és Kiss Barnabás OFM atyával, észak amerikai magyar főlelkésszel a bécsi Szent István Dómban szentmisével valamint magyar néptánc és népének bemutatóval ünnepli. Orgonán kísér: Lévay Tibor főkántor, a bécsi operettszínház énekese. A szentmisén a Szent Efrém Férfikar énekel görögkatolikus énekeket. A bécsi Káptalan Szent István király karereklyéjét ünnepi körmenetben a máriapócsi oltárhoz visszük, ahol hódolatra ki lesz helyezve.

Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves Családját.

_MG_9945

A szentmise befejeztével szívesen látjuk egy rövid szeretetvendégségre illetve a Dóm téri színes magyar néptánc és népének bemutatóra is.

Bővebb információk: www.katolikus.at
Korzenszky Richárd OSB - KMÉM Műhely 2.

image
„Keresd a békét, járj utána!“ (Zsolt 33,14-15)

A „Miért hiszek?“ előadássorozat második alkalmának vendége: Dr. Korzenszky Richárd Miklós OSB perjel


A tihanyi bencés apátság vezetője, dr. Korzenszky Richárd perjel úr mára sokak számára példakép. Magas a mérce, amelyet pedagógusi, tudományos kutatói, köztisztviselői, igazgatói, intézményvezetői, írói és nem utolsósorban bencés apátsági elöljárói tevékenységével felállított. Megértő, közvetlen és derűs személyiségével, hétköznapi és 'magas' diplomáciai tehetségével, a XXI. századi kommunikációs technikák sokoldalú művelésével egyaránt vonzza az igaz hitre vágyókat - követésre...

Az előadás adatai:
Helyszín: Am Tabor Plébánia, Hochstettergasse 1, 1020 Wien (Pfarrkaffee)
Időpont: 2011. május 19. 19 h

1941. november 27-én született Csornán.
Az általános iskolát Kapuváron, gimnáziumi tanulmányait Pannonhalmán végezte,
1959-ben érettségizett.
1959-ben belépett a bencés rendbe.
1964. május 23-án szentelték pappá Pannonhalmán.
1964-1968 között az ELTE BTK magyar - orosz szakos hallgatója.
1968-73-ig gimnáziumi tanár Győrben.
1973-tól 1989-ig gimnáziumi és főiskolai tanár, főapáti titkár Pannonhalmán.
1979-től 1989-ig gimnáziumi és diákotthoni igazgató Pannonhalmán.
1989-től 1991-ig főmonostori perjel Pannonhalmán.
1991-1994 között miniszteri biztos a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban, 1990-től a Magyar Katolikus Egyház megbízott képviselője a minisztériumban.
1992-től a Katolikus Iskolák Főhatóságának ügyvezető elnöke.
1994-től a Tihanyi Bencés Apátság vezetője.
1996-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iskolabizottságának elnökhelyettese.

Popovics Béla - KMÉM Előadás 1.

682
Popovics Béla: „Művelődéstörténeti utazás Kárpátalján”

Előadónk régész szeretett volna lenni. Tanár és helytörténész, két könyv és számos témába vágó cikk szerzője, Munkács szülötte és Kárpátalja szerelmese, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség tiszteletbeli elnöke. Nincsen olyan jelentősebb esemény, mely a magyarok bejövetele óta errefelé történt, amiről nemcsak hogy ne tudna, de azt is tudja hol történt, ismeri a bérceket, szorosokat, a Latorca, az Ung, a Fekete- és Fehér Tisza mentét, a kastélyokat, várakat, éppúgy, mint azokat a házikókat, vagy barlangokat, ahol az események résztvevői vagy tanui megfordultak. Végigjárta a Kárpátok gerincét, az egykori magyar határt, felkutatta, mikor merre járt Rákóczi fejedelem, honnan készültek a Feszty-körképhez a vázlatok, hol húzódott az Árpád erődvonal a II. Világháború alatt a Kárpátokban, segített összeállítani az 1944 őszén a Szolyva-i haláltáborba hurcolt magyarok névsorát, stb. Bennünket, Ausztriában élő magyarokat talán különösen érdekelni fog, amit a Schönborn-család ottani szerepéről, és a meglévő építészeti emlékekről tud elmondani.

Az előadás adatai:
Helyszín: Pazmaneum (Bécs 9., Boltzmanng. 14) díszterme
Időpont: 2011 április 16. 18h

tovább...

Bíró László püspök atya Bécsben járt

BiroLaszlo
Beszámoló Bene Lívia tollából:


A KMÉM - Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana bécsi csoportja idén egy előadássorozatot indított, mellyel gazdagítani szeretné a katolikus magyar fiatalok, és az életkoruktól függetlenül hitükben növekedni vágyók lelki életét.

A „Miért hiszek?“ műhely első előadóját, Bíró László püspök urat 2011. március 24-én a Collegium Hungaricumban üdvözölhettük. Örömünkre szolgált, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Család évének „apostola“ eljött közénk Bécsbe. Előadása keretében a püspöki kar családreferense töretlen lelkesedéssel hívjta fel a figyelmünket a mai világban lassan feledésbe merülő értékekre, legfőképp a házasság szentségére és a család fontosságára.

tovább...

Bíró László püspök atya - Hívom a Családokat

biropk
Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana
Miért hiszek?
Műhely és Előadássorozat


A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana (KMÉM) új előadássorozatot indít a 2011-es évben, melynek célja egy hosszútávú műhelymunka megalapozása.

Sok felnőtt keresztény hite megrekedt a kezdeti, iskolai szinten. Ahogy világi hivatásunkhoz, foglalkozásunkhoz kapcsolódó ismereteinket egyre inkább gyarapítjuk, úgy elengedhetetlen, hogy ne fejlődjünk a hit-tani tudásunkban.
A “honnal jövünk”, “merre tartunk” és “mi a feladatunk életünk során”, illetve “Miért hiszek?” kérdéseire keressük a választ az év során, törekedve hitünk alapjainak világos és rendszerezett megismerésére, neves előadók segítségével. Előadóinkat nemcsak a hittudományok, hanem a bölcsészet és a természettudomáynok területéről is hívjuk, színesebb képet kapva ezáltal a teremtett világról.
Az évet, december 8-án közös lelki nappal zárjuk le.

Az előadásokra, bevezető jelleggel, minden második hónapban kerül sor, melyre minden korosztályt szeretettel várunk.

március 24. 19:00:

Bíró László püspök atya
“Hívom a családokat” (nemcsak családosoknak)
helyszín:
Collegium Hungaricum

tovább...

Böjte Csaba idén is Bécsbe látogat

bojte
Csaba testvér idén is Bécsbe látogat, hogy beszámoljon a Szent Ferenc Alapítvány elmúlt évi munkájáról, és jövőbeli terveikről.

Csaba testvér bécsi programja 2011-ben:

2011. február 18, péntek 18 h - Bécs-Mauer
szervező: Pfarrgemeinde St. Erhard - Wien / Mauer

2011. február 19. szombat, 18h - Collegium Hungaricum Bécs
1020 Wien, Hollandstr. 4
szervező: KMÈM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.

2011. február 20., vasárnap 11h Német-Lovagrend Temploma (Deutschordens Kirche)
Ifjúsági szentmise Csaba testvérrel
A Család csoport és a Szeniorok délutáni vendége Böjte Csaba atya lesz 15 órától az Am Tabor plébánia nagytermében (1020 Wien, Hochstettergasse 1)

Szokásunkhoz híven gyűjtési is szervezünk, melyről pontosabb információkat a katolikus.at honlapon illetve a magyar szentmisén (minden vasárnap 11h) adunk.


tovább...

Ökumenikus imahét

oekumene4
"Amiben egyek tudunk lenni nem katolikus, de Krisztusban hívő testvéreinkkel, azt vállaljuk közösen, és ragyogtassuk fel a keresztény hit alapjait a szekularizálódott, újpogányságba süllyedt Európának. Amiben viszont nem tudunk egyek lenni, azt éljük meg úgy, mint szenvedést. Az ökumenikus imahét ne árasszon hazug idillt és eufóriát: ne tagadjuk és ne bagatellizáljuk el azokat a fájdalmas szakadásokat, melyek elválasztanak bennünket. Önbecsapás és tévút lenne, ha úgy akarnánk közeledni, hogy amiben különbözünk, azt zárójelbe tesszük, mintha nem is tartozna hitünk lényegéhez. Ehelyett becsületesen be kell vallanunk, hogy a bűn: Ádám bűne, császárok, pápák és hitújítók bűnei – és persze a mi vétkeink miatt nem vagyunk most sem egységben. És kiáltanunk kell Krisztushoz, hogy a Szentlélek által adja vissza az Egyház egységét." (Barsi Balázs atya)


Az Ausztria Magyar Evangélikus Gyülekezet és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

2011. január 23-ra a Deutschordenskirche-be (1010 Wien, Singerstr. 7.) a 16.00 órakor kezdődő Ökumenikus Istentiszteletre melyenigét hirdet dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke.

Az istentisztelet végén szeretettel várjuk agapéra.

dr. Solymár Mónika
evangélikus lelkész

Simon Ferenc
esperes, főlelkész

tovább...

Böjte Csaba: János Pál Pápa útján akarok járni!

Bjte-1

Sokszor kérdezik, hogy miért nem szólalok fel a médiában zajló manipulációk ellen, hogy miért nem ítélem el egyik vagy másik szemforgató újságírót, politikust. Hogy miért nem harcolok azzal, amit mindenki rossznak tart.

Természetesen én is látom, hogy az úgynevezett demokráciában is nagyon sokszor egy – egy pénzes kisebbség rátelepedik a médiára, és iszonyatos keverésbe kezd. Látom a rossz szándékot, de én nem féltem tőlük a jövőt, mert gyermekkoromban gyakran láttam, hogy a kis forrás felkavart vize milyen hamar kitisztul, a salak leszáll és a víz kristály tiszta lesz. És ehhez csak türelem kell.! Isten úgy teremtette a világot, hogy a hazugság, a szemforgatás halálra van ítélve. A hazugság nehéz, és nehéz fenntartani, ezért magától előbb – utóbb elsüllyed. Ha a forrás vízében a salakkal foglalkozom, azt akaratom ellenére is kavargatom, azzal csak fenntartom az iszapot.

tovább...

Házszentelés - néhány gondolat

aldas_latin_kep

Idén januárban sajnos nem folytatódhat egyházközségünkben az a szép kezdeményezés, mely szerint Ferenc atya a ministránsokkal járva a családokat, megszenteli a házakat. Ennek oka rendkívül egyszerű; nagyon sokan vagyunk, akik szeretnék fenntartani ezt a szép hagyományt itt a városban is, Ferenc atya esperesi kötelezettségei viszont nem teszik lehetővé azt, hogy mindenkihez eljusson. Így feléledhet egy szintén szép és régi hagyomány, mégpedig az, hogy mi magunk szentljük meg otthonainkat. Néhány gondolat erejéig, nézzük végig mindennek hitbeli hátterét és az ezzel járó lehetőségeket is.

Amint a Katekizmus is kimondja a Szentelmények “A keresztségi papságból fakadnak: minden megkeresztelt arra hivatott, hogy áldás [2] legyen és áldást adjon. [3] Ezért bizonyos áldásokat laikusok adhatnak;(KK: 1667). Lehetőségünk van tehát arra, hogy egy rövid ima keretében megszenteljük otthonainkat, családunkat. Gondoljunk csak bele, milyen szép lehetőségeket rejt ez magában: A család összegyűlve azért imádkozik, hogy az Úristen óvja és védelmezze a ház lakóit, óvja meg a gonosztól, tisztitsa meg minden bűnös gondolattól.

Abban a korban, amikor a Katolikus Egyház Európában egyre gyorsabban veszít “tömegegyház” mivoltából, fontos hogy felfedezzük és megvalósítsuk azokat a lehetőségeket, amikor kis közösségekkénk a “föld sója”(Mt 5,13) lehetünk. Azt gondolom, a személyesen végzett házszentelés, pontosan azért, mert a keresztségi papságunkkal kapott “feladatok” elvégzésével jár, kiváló alkalom arra, hogy észrevegyük a felelősségünket egyházközségünk, közvetlen környezetünk és családunk, Krisztust követő nevelésében.

tovább...

Filmklub 2011 - változások

Kedves Barátaim!

Elöször is mindenkinek boldog új évet kívánok.

Továbbá szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy az új évben változások lesznek a filmklubban. Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján úgy döntöttem, hogy a filmklubbot a régi formájában nem folytatjuk tovább. Az érdeklödés a kezdeti szeptemberi fellendülés után változó volt, majd decemberre alábbhagyott.

Ezért úgy gondoltam, hogy vetítések a jövöben csak akkor lesznek, ha igény van rá és ezt elöre egyeztetjük. A továbbiakat azokkal fogom majd megbeszélni, akik úgy gondolják, hogy a jövöben is szívesen néznének meg egy-egy jó filmet kisebb társaságban és beszélgetnének is róla.

Kérem tehát azokat, akik szeretnének továbbra is egy keresztény filmklubot Bécsben, hogy ezen szándékukat január 15-ig nekem jelezzék az istvan.markus@gmx.at címre.

A továbbiakról majd ezt követöen foglak értesíteni.

Következésképpen januárban egyenlöre nem lesz filmklub.

Üdvözlettel:

István

Share |