KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


Ökumenikus imahét

oekumene4
"Amiben egyek tudunk lenni nem katolikus, de Krisztusban hívő testvéreinkkel, azt vállaljuk közösen, és ragyogtassuk fel a keresztény hit alapjait a szekularizálódott, újpogányságba süllyedt Európának. Amiben viszont nem tudunk egyek lenni, azt éljük meg úgy, mint szenvedést. Az ökumenikus imahét ne árasszon hazug idillt és eufóriát: ne tagadjuk és ne bagatellizáljuk el azokat a fájdalmas szakadásokat, melyek elválasztanak bennünket. Önbecsapás és tévút lenne, ha úgy akarnánk közeledni, hogy amiben különbözünk, azt zárójelbe tesszük, mintha nem is tartozna hitünk lényegéhez. Ehelyett becsületesen be kell vallanunk, hogy a bűn: Ádám bűne, császárok, pápák és hitújítók bűnei – és persze a mi vétkeink miatt nem vagyunk most sem egységben. És kiáltanunk kell Krisztushoz, hogy a Szentlélek által adja vissza az Egyház egységét." (Barsi Balázs atya)


Az Ausztria Magyar Evangélikus Gyülekezet és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

2011. január 23-ra a Deutschordenskirche-be (1010 Wien, Singerstr. 7.)

a 16.00 órakor kezdődő Ökumenikus Istentiszteletre melyenigét hirdet dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke.
Az istentisztelet végén szeretettel várjuk agapéra.

dr. Solymár Mónika
evangélikus lelkész

Simon Ferenc
esperes, főlelkész

Share |