KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom (KMÉM) a Nemzetközi Katolikus Egyetemista Mozgalom (Mouvement International des Étudiants Catholiques), majd a Nemzetközi Katolikus Értelmiségi Mozgalom (Mouvement International des Intellectuels Catholiques–Pax Romana) tagegyesülete.

A KMÉM, ill. előbb a KMEM (Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom) a Katolikus Diákszövetség (KDSZ) utódja, az 1921 óta a Pax Romana néven működő katolikus egyetemista, majd az 1947-ben megalakult nemzetközi értelmiségi mozgalom magyar tagszervezete. A kommunista önkény 1947-ben a KDSZ-t Magyarországon betiltotta. Ugyanabban az évben Münchenben megalakult a Külföldi Katolikus Magyar Diákszövetség (KKMDSZ), amely 1959-ben előbb KMEM, majd KMÉM néven a nyugati államokban élő emigráns magyarság egyik legismertebb egyetemista és értelmiségi tömörülése lett. Főcélja a magyar és keresztény kultúra ápolása mellett az ökumenizmus és a II. Vatikáni Zsinat szellemének a terjesztése volt.

E cél érdekében a helyi csoportok (egykor több mint 20 ilyen működött Európában és Amerikában, több mint 1.600 taggal) és a mozgalom számos helyi, regionális (Pax Romana Egyetemi Napok, Innsbrucki Tanulmányi Napok) és nemzetközi találkozót szervezett. Ez utóbbiakon, a 37 Magyar Pax Romana Kongresszuson, köztük 5 Magyar Ökumenikus Találkozón 120–500 honfitársunk vett részt külföldről és hazulról. A mozgalom saját életéről a Pax Romana, ill. a Hírek c. időszakos kiadványban tájékoztatott saját életéről, bekapcsolódott a Katolikus Szemle, a Külföldi Magyar katolikus Akció évnegyedes folyóiratának szerkesztésébe valamint terjesztésébe, és a bécsi Herder Kiadó segítségével 1965-ben megalapította a Mérleg, Lapok és könyvek szemléje című, a 44. évfolyamában járó negyedéves folyóiratot, amely a II. Vatikáni Zsinaton megújult katolikus gondolkodás és a modern nyugati szellemi élet fejlődéséről igyekezett politikamentesen tájékoztatni elsősorban a hazai egyházi és világi értelmiséget. A mozgalom később a magyarlakta kisebbségi területeken is kezdeményezte a Pax Romana-közösségek megalakulását, és karitatív akciókat szervezett.

A KMÈM Münchenben bejegyzett központja 2009-ben megszünt ugyan, ám a helyi csoportok Bécsben, Innsbruckban, Münchenben és Torontóban tovább müködnek.

A bécsi csoport eredete az 1956 után a Lakos Endre egyetemi lelkész által létrehozott Exul Familia-ra nyúlik vissza, melynek tagjai menekült diákok voltak.

Az 1980-as évektől Sólyomváry Ilona fogta össze a KMÈM eszméi után érdeklődő bécsi katolikus magyar értelmiségieket. Éveken keresztül minden hónap utolsó szombatján neves személyiségek meghívásával előadás, vitaest, filmvetítés, kerekasztal-beszélgetés keretében nyújtott lehetőséget a magyarság és az egyház helyzetének és álláspontjának mélyebb megértéséhez. A csoport hagyományos rendezvénye a minden évben december 8-án megrendezett ádventi rekollekció.

A mozgalom bejelentett egyesületté vált, és elvállalta az 1999-ben, Lakos Atya halálának 30. évfordulóján megalakult Lakos - ösztöndíjalapítvány kezelését ill. felügyeletét is.