KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


2010

Rekollekció - A család éve 2011.

Család és házasság, életszentség, életállapotbeli kötelességek

A keresztény ember helytállása az új időkben..


A lelki napot vezeti: Kerényi Lajos dr. Sch. P

“A kórházlelkészséggel először úgy voltam, mint Jeremiás próféta: „Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj.” (Jer. 20,7) Aztán éreztem az égő tüzet a szívemben, és muszáj volt mennem, fantasztikus élményekkel lettem gazdagabb. A kereszt által jutunk a fénybe! Hatalmas élmény a megvilágosodás, hogy az Írás nem holt betű, hanem minden egyes sora élő valóság! ...”

A lelki nap időpontja: 2010. december 8. szerda
Helyszín: 1020 Wien Hochstetterg. 1

tovább...

Ismét FILMKLUB - Új Filmekkel


Kedves Barátaim!

Lassan mindenki visszatért a szabadságról vagy vakációról, így semmi akadálya nincs annak, hogy október 6-án elkezdödjön keresztény filmklubunk 3. éve. Az idei kezdést azért is igazítottuk az egyetemi tanév indulásához, mert idén is számítunk a Bécsben tanulók részvételére. Természetesen mindenkit szeretettel várunk, aki érdekes és értékes filmeket szeretne megnézni kis közösségben, majd egy finom tea mellett szívesen beszélgetne a látottakról...

tovább...

Boldog John Henry Newman


„Isten néz téged, bárki vagy, úgy, ahogy vagy, személyesen. Neveden szólít, lát és megért, olyannak, amilyennek teremtett. Tudja, mi él benned, ismeri minden legsajátosabb személyes érzésedet és gondolatodat, adottságaidat és vágyaidat, erődet és gyöngeségedet; lát örömöd és szomorúságod napján, együttérez minden reményeddel és viszontagságoddal, osztozik aggodalmaidban és emlékeidben, bontakozó és hanyatló napjaidban; átölel és karjában hord, fölvesz és leültet, olvas vonásaidból, akár nevetése, akár sírásba hajlanak, akár egészségtől duzzadnak, akár betegségben hervadoznak; gyöngédentekint kezedre és lábadra, figyel hangodra, szíved dobogására, leheletedre is. Nem szereted magad jobban, mint ő szeret téged, nem riadhatsz vissza jobban a szenvedéstől, mint amennyire ő szenved, hogy viselned kell; és ha mégis rád szakadt, akkor mintha magad mérted volna magadra, ha van benned üdvösségre vivő bölcsesség.”

John Henry Newman


tovább...

Egyházközségünk lelkigyakorlata - december 8.

Kedves Barátaink!

Adventben, idén is lesz lelkigyakorlatos napja az Egyházközségnek, melyre

Kerényi Lajos atyát hívtuk meg.

A lelki nap témája:

Család és házasság, életállapotbeli kötelességek

Részletek késöbb

A “Család éve” 2011: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1522
A KMÉM honlapja
Online - Szent Ignác - Lelkigyakorlat

Meghívó

Tarts velünk egy olyan lelkigyakorlaton, amelyet Neked terveztek.
Neked, aki túl elfoglalt vagy egy hagyományos lelkigyakorlathoz.

Éld át, amint Istennel való kapcsolatod életre kel
a hétköznapok forgatagában.

Ismerd meg azt a szabadságot és békét,
amely a modern világban oly sokszor eltűnik a szemünk elől.

Egy egyszerű vezérfonal segítségével minden héten
témákat, reflexiókat, kérdéseket és vágyakat helyezünk nyüzsgő életünk hátterébe.

Tényleg működik!
Bármilyen elfoglalt is legyél, bármennyire tele is legyen az életed,
ezt a lelkigyakorlatot el tudod végezni mögötte.
Ezreknek sikerült már.

Kezdheted bármikor, de ha (az idén) a szeptember 19-es héten indulsz,
akkor a lelkigyakorlat menete illeszkedni fog az egyházi évhez.

Lépj az útra egyedül, lelkivezetővel vagy csoporttal.
Csak tedd meg az első lépést.

Várunk!

Fontos linkek:
A lelkigyakorlat magyarul:
http://www.lelkes.hu/onlinelelkigyakorlat/
A lelkigyakorlat angolul (eredeti honlap)

Nagymarosi Találkozó - 2010. október 2.

Elsőpénteki szentségimádás
következő: július 2. péntek


Kedves Barátaim,

Június hónaptól kezdődően, minden hónap első péntekén szentségimádást és ezt követően zenecsoport próbát tartunk.

A következő alkalom:
Időpont: július 2. péntek 19:30
Helyszín: Deutschordens Kirche

Fél 8-tól fél 9-ig énekes dicsőítés és szentségimádás lesz, melyet fél 10-10-ig a zenecsoport próbája követ.
(18 h-tól van lehetőség a
dómban szentmisén résztvenni és magyarul szentgyónást is végezni)

További időpontok:

szeptember 3.
október 1. (nem lesz próba, csak csendes szentségimádás)
november 5.
december 3.


Az alkalomra, beleértve a próbát is mindenkit szeretettel várunk.

Tiboldi Ákos

Csütörtöki imaóra - június 10.


“Uram, minden mérték fölött jó vagy, mert nemcsak tevékennyé és alkotóvá formáltál, de megadod ehhez a szükséges eszközöket is." (Kolumbusz Kristóf)

Kedves Testvérem!
Kolumbusz Kristóf eme gondolatát olvashatod minden Lélek-mailek üzenet alján. Az Ùr Téged is "alkotóvá" formált és valamiért Bécsbe vezérelt és ha ezt a levelet olvasod, akkor hozzánk, az Ificsiportba, vagyis a Bécsi Magyar Egyházközség Ifjúsági Csoportjába is elküldött.
Most arra kérünk Téged, hogy gondolkozz el rajta, hogy miként kerültél kapcsolatba közösségünkkel, miért jársz, vagy jártál közénk. Vizsgáld felül, hogy mit kaptál az Ùrtól ezen közösség tagjai által és mit adtál azon testvéreidnek Krisztusban, akikkel itt megismerkedtél. Továbbá fogalmazd meg, hogy most miért nem tudsz, esetleg nem akarsz részt venni közös találkozásainkon...

tovább...

Imaóra - csütörtök

Sziasztok!


E heti imaóránkon a dicsőséges rózsafüzér elimádkozását, átelmélkedését követően Fenyvesi Zsófi jóvoltából a
templom és a liturgia kapcsolatának feltárását folytatjuk, melynek során többek között az alábbi kérdésekre is választ kapunk:

Bár a kezdetben üldözött keresztények titokban, katakombák mélyén, alkalmi helyeken végezték a szentmisét, hogyan alakultak ki a már vallásukat szabadon gyakorló keresztények hatalmas bazilikái? S a kezdeti, egyszerűbb szertartásokból a bonyolultabb liturgia? Mennyi szimbólumot rejtenek a templomok? Ezek mennyire szolgálják a liturgiát? Mennyit érzékelünk és értünk meg ma mindebből? Fontos-e ez számunkra?

Sok szeretettel várunk tehát Mindenkit
csütörtök (május 27-én) este 20 órakor
a Szent István Otthonban (1070 Bécs, Döblergasse 2/30b)!


Zsófi és Ági

Áramszünet?


Bindes Feri bácsi pünkösdi gondolatai!


Áramszünet?


A múlt héten – nyilván az országos viharos szél nyomán – fél napos áramszünet volt a környékünkön. Vénségemre tűnt fel, hogy mennyire megváltoztatja mindennapi életemet ez a kis üzemzavar...

tovább...

Felnőtthittan - csütörtökön

Téma: A keresztény életalakítás 8.


A szeretet = ismeret

Időpont: 2010. május 20., csütörtök, 20.00 óra
Helyszín: Szent István Otthon (1070, Döblergasse 2/30b)


Következő időpont: 2010. október 21.


Imaóra - május 13. csütörtök

"Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.

Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozz tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták." (Lk 46-52a)

Húsvétot követő 40. napon ünnepli az Egyház Krisztus mennybemenetelét, és ezzel az ünneppel kezdődik az a kilenced, mely Pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásának ünnepével teljesedik be. Szeretettel hívunk Titeket, hogy együtt elmélkedjünk erről az ünnepről, és hívogassuk a Szentleket!

Gondolatébresztőnek íme pár sor Kránitz Mihály a naphoz fűzött elmélkedéséből:

"Most... miután teljesen kinyilatkoztatta az Atya üdvözítő tervét és szándékát, meghagyja továbbra is az ember szabadságát, hogy mellette vagy akár ellene döntsön. Azokat azonban, akik őt követték és hozzá hűségesek maradtak, feladattal bízza meg, és így szól hozzájuk: "Ti tanúi vagytok ezeknek!" (Lk 24,48)..."Miért néztek az égre?" Most nem állni kell, hanem indulni... A mennybemenetel ünnepével egkezdődik az Egyház új időszaka. A pünkösdig hátralévő napok várakozásban telnek."

Helyszín és időpont: csütörtök (május 13.) este nyolc óra,
Szent István Otthon, Döblergasse 2. 30/b.

Livi és Ági

U. i.: kérjük, hogy aki részt vesz a Szentatyáért "meghirdetett" imában, privát levélben jelezze ezt, ill. hogy igényli-e, hogy csoportosan jelezzük részvételünket a korábban elküldött űrlap kitöltésével. Köszönöm! Ági (farfalla.deri@gmail.com)

Felnőtthittan - csütörtökTéma: A keresztény életalakítás 6.

A gondviselés

Időpont: 2010. március 18., csütörtök, 20.00 óra
Helyszín: Szent István Otthon (1070, Döblergasse 2/30b)


Következő időpont: 2010. április 15.FIGYELEM - Csütörtök Imaóra - szent óra

Kedves Barátaim!

FIGYELEM: Ezen a héten a csütörtök esti imaóra helyszíne a Német Lovagrend Temploma (Deutschordenskirche, Singerstrasse 7, 1010 Wien), idöpontja szokás szerint este 8 óra!Kérlek legyetek pontosak, hogy idöben elkezdhessünk az imádságot, amely 9 órától szentségimádással folytatódik.

Szó szerint imaórát, pontosabban Jézus szenvedésének tiszteletére szent órát tartunk a templomban.

A hagyomány szerint Alacoque Szent Margit-Máriától maga az Ùr Jézus kérte, hogy szenvedéseit csütörtök esténként vele együtt imában élje át újra, este 11 és éjfél között. Látomásaiban többször találkozott Jézussal, ill. Jézus lángoló, lándzsával átdöfött Szívével, melynek vére váltságunkért ontatott. A megváltásért cserébe az ember hálátlanságot tud adni csupán, hideg elforudás és visszautasítás sokunk válasza az Ö végtelen isteni Szeretetére - mondja egy jelenés alkalmával. Jézus arra kéri Margit-Máriát, hogy legalább szívének keserü szenvedéséböl vállajon részt. Ö ezt alázattal meg is teszi, rendszeres kíséröje, szenvedésben társa csütörtökönként a Megváltónak. Ez a szent életü szerzetesnö azt a feladatot kapta, hogy Jézus Szent Szívének tiszteletét terjessze a világban.

Mi ugyan nem éjszaka csatlakozunk az Olajfák hegyén vívódó Krisztushoz, de imánkkal elkísérjük és lélekben ott leszünk Jézus oldalán, mintegy átérezve halálfélelmét. Elmélkedésünk pedig a legszentebb Oltáriszentség imádásában teljesedik majd ki.

Sok szeretettel várunk Titeket!

Àgi és Lívi


Keresztút


Sziasztok!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit péntek este hat órára, a Deutschordenskirche-be, az idei nagyböjt első keresztútjára. A keresztutat követően lehetőség van szentmisén való részvételre is, a Stephansdom-ban, 19 órától.

Livi, Ági


Böjte Csaba testvér


Nagyböjt első hétvégéjén Böjte Csaba testvér látogat el hozzánk:


„A mai világ egyik hatalmas problémája, hogy nagyon nehezen tudjuk egymást elfogadni, befogadni, elviselni. Sajnos ez minden szinten így igaz, ezért van oly sok torzsalkodás akár a nagyvilágban, akár a családban. Ezért van sok válás, sok családból kihullott gyermek, vagy földönfutó, hajléktalan ember. Az embertársainkat sajnos nem Isten szép ajándékainak tekintjük, hanem egy fölösleges rossznak, kit jobb esetben kerülgetni kell az úton, rosszabb helyzetben elzavarni onnan, ahol mi élünk.”
(
Idézet Csaba Testvér egyik házvezetőjéhez intézett idei leveléből)


Időpontok:

2010. február 20. 18:00 Collegium Hungaricum
2010. február 21. 11:00 Szentmise (Deutschordens Kirche)
15:00 Családcsoport és Seniorok (Am Tabor Plébánia)

Mindenkit szeretettel várunk

KMEM

Felnőtthittan


Téma: A keresztény életalakítás 5.

A Jézus-szindrómáról és a Herdódes-szindrómáról

Időpont: 2010. február 18., csütörtök, 20.00 óra
Helyszín: Szent István Otthon (1070, Döblergasse 2/30b)


Következő időpont: 2010. március 18.


Hamvazószerda - Nagyböjt


Kedves Barátaim!

Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti időszak, mely készülődés hitünk szent titkának megvalósulására.
Ebben a szent negyven napban Barsi Barázs atya elmélkedéseivel készülhetünk a Húsvétra.

Honlapunk külön erre a célra létrehozott oldalán napi elmélkedéseket, letölthető kép és hanganyagokat, olvasnivalókat találhattok.
Fogadjátok szeretettel!

Ákos

Nagyböjti elmélkedések...


Ökumenikus Istentiszetelet

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség nevében szeretettel hívjuk minden Jézus Krisztusban hívő keresztény Testvérünket 2010-ben is a szokásos januári ökumenikus istentiszteletre. Ebben az esztendőben a soron következő evangélikus gyülekezet ad otthont ennek az alkalomnak, igehirdető vendégünk Dr. Martos Levente Balázs katolikus atya, a Győri Hittudományi Egyetem teológiai tanára.


Helyszín: Evangélikus templom
1070 Wien, Lindengasse 44/a
Időpont: 2010. január 24 (vasárnap) 16.00 óra
.

Az alkalmon énekel a Liszt Ferenc kórus, valamint a katolikus ifjúsági zenecsoport, közreműködnek az evangélikus konfirmandusok.
Az istentisztelet mottója ebben az esztendőben "Misszió és egység", és a tanúságtétel témáját szólaltatja meg.
Az alkalmat agapé követi, ehhez süteménnyel való hozzájárulását szívesen vesszük.

Dr. Solymár Mónika
evangélikus lelkész

Simon Ferenc
esperes, főlelkész

Imaóra 2010. január 7.

„Isten velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek.” (Jel 21,3)

Január harmadik hetében rendezik meg világszerte az ökumenikus imahetet a keresztények egységéért. A Fokoláre Mozgalom megalapítója, Chiara Lubich az adott hónap életigéjével fűzött magyarázatot az imahétre választott részhez, mely idén:
„Ti tanúi vagytok ezeknek.” (Lk 24,48)

Jézus mennybemenetele előtt, túl három, apostolokkal együtt töltött éven, túl kereszthalálán és feltámadásán, földi műve befejeztével mondta ezt. Azért jött közénk, hogy részesítsen minket abban a szeretetben, mely Őt az Atyához fűzi. Hogyan élhetjük a Szentháromság szeretet-életét már itt a földön? Hogyan tehetünk tanúságot Isten jelenlétéről a világban? Milyen közösségekben élünk, ahol ez a feladat számunkra? Hogyan tudjuk megélni a jézusi tanítást családunkban, munkahelyünkön, egyházi közösségeinkben? Mert ha meg tudjuk valósítani a szeretetparancsot, akkor:

„Isten velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek.” (Jel 21,3)

Szeretettel várunk Mindenkit csütörtökön, a szokásos helyen és időpontban!

Időpont: 2010 január 7.., csütörtök, 20.00 óra
Helyszín: Szent István Otthon (1070, Döblergasse 2/30b)

Ági


tovább...