KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


Bíró László püspök atya Bécsben járt

BiroLaszlo
A KMÉM - Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana bécsi csoportja idén egy előadássorozatot indított, mellyel gazdagítani szeretné a katolikus magyar fiatalok, és az életkoruktól függetlenül hitükben növekedni vágyók lelki életét.


A „Miért hiszek?“ műhely első előadóját, Bíró László püspök urat 2011. március 24-én a Collegium Hungaricumban üdvözölhettük. Örömünkre szolgált, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Család évének „apostola“ eljött közénk Bécsbe. Előadása keretében a püspöki kar családreferense töretlen lelkesedéssel hívjta fel a figyelmünket a mai világban lassan feledésbe merülő értékekre, legfőképp a házasság szentségére és a család fontosságára.

A püspök atya rávilágított az esküvő és a házasság szentsége közti lényeges különbségre: amíg az esküvőre gondolva a sokszor külsőségekben kimerülő ceremónia (esetenként elrettentő) képe lebeg sokak szeme előtt, addig a szentségi házasság igenével egy férfi és egy nő életre szóló szövetséget köt, melyet Isten áldása kísér. A szentségi IGEN egy titokzatos szó, amely egy új valóság kezdete, a „házasságtest“ születésének pillanata, fogalmazott Bíró püspök. A férfi és a nő viszonya egymást kiegészítő valóság, amely a kölcsönös, teljes önajándékozásban jön létre. A püspök úr a továbbiakban idézte Pál apostol az efezusiaknak írt leveléből „a házasság alkotmányát“ (Ef 5,21-33), amelyben az Isten ember iránti szeretetéhez hasonlítja a házastársi szeretetet.

Az előadás folyamán Bíró püspök atya többször párhuzamot vont a régi paraszti társadalom házasságai és a mai párkapcsolatok közt. A hagyományok megtartó erejével nagyanyáink idejében kevesebb család bomlott fel. Eleink mintájára tegyük mi is párkapcsolatainkat sajátos rituálék kialakításával színesebbé, buzdított minket is a püspök.

Hosszúéves családreferensi tevékenysége révén – saját bevallása szerint – gazdag tapasztalatokra tett szert. A hozzá forduló szabad, vagy párkapcsolatban élő fiatalok, házasság előtt álló jegyesek, évek óta egymással élő házasok életéből vett példákon keresztül sok hasznos tanáccsal is szolgált hallgatói számára.

A püspök úr tanítását hosszan hallgattuk volna még, de ezen előadás ideje is véges volt. Útravalóul még tájékoztatott minket a különféle jegyesség- és házasságcentrikus mozgalmakról, melyekhez csatlakozni lehet

Bíró László püspök atya már az előadás kezdete előtt személyesen üdvözölte a hallgatóit, de utána is közvetlenül és kötetlenül elbeszélgetett a megjelent családokkal és fiatalokkal.

Ezúton is mindannyiunk nevében mégegyszer köszönjük tanítását!

(Bene Lívia)

Családok imája

Untitled
Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért.
Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család — Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre — példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk!
Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy az élő hitet továbbadhassák!
Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája!
Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra!
Növeld a házastársak között a szeretetet és hűséget! Kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küzdenek. Fogadd hálaadásunkat a hűséges, életre nyitott és örömteli házasságért!
Áldd meg nemzetünk minden családját!
Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek!
Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspököknek és papoknak! Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára!

További érdekes információk az alábbi linkekre kattintva olvashatók:

Család éve 2011 (MKPK honlap)
MÉCS Családközösségek
Házashétvége
Jegyeshétvége
Magyar Schönstatt Család
„Csütörtöki csoport“
MKPK Családbizottsága - „Hívom a Családokat“ levelek

Előadások 2011-ben:


május 19. 19:00: 
Dr. Korzenszky Richárd Miklós OSB.
“Keresd a békét, járj utána”
helyszín: Am Tabor Plébánia


október 13. 19:00
Dr. Kellermayer Miklós sejtkutató 
Az élet
helyszín: Am Tabor Plébánia

decmeber 8. - Lelkigyakorlat: 
Barsi Balázs atya adventi lelkigyakorlat

helyszín: Am Tabor Pébánia