KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


Összefoglalás
az ausztriai magyarság helyzetéről (2011)

Preambulum


A 2010-ben alakult magyar kormány és a Magyar Köztársaság elnöke azzal a kéréssel fordult a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségéhez (NyEOMSZSZ), illetve az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségéhez, hogy készítsenek jelentést az ausztriai magyarok helyzetéről és a magyar kormánnyal szembeni elvárásaikról.

A Központi Szövetség kezdeményezésére, 2010. október 1.-én egyesületek közti megbeszélésre ültek össze az ausztriai magyar egyesületek, egyházak és intézmények képviselői. Az ülésen abban állapodtak meg a jelenlévők, hogy eleget tesznek a fentebbi kéréseknek. A jelentés akkori változata elkészült és a november 5-i a Magyar Állandó Értekezleten (MÁÉRT) került átadásra Budapesten az Országházban. A következő, december 11-i ülésen ezen jelentés alapján a teljes ausztriai magyarságot számba vevő helyzetjelentés kidolgozásában állapodtak meg, melynek megfogalmazásával három munkacsoportot bíztak meg. A 2011. március 19- i ülésre elkészített szöveget elfogadták a jelenlévők.

Jelen összefoglalás teljességre és konszenzusra törekszik, vagyis olyan dokumentum, aminek tartalmával egyetért valamennyi egyesület, illetve közösség. Ennek megfelően kerül nyilvánosságra.

A képviselők, miután elfogadták a jelen összefoglalás szövegét, megállapodtak abban, hogy ez a munkacsoport az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Egyeztető Kerekasztala nevet kapja.

A Kerekasztal létrejötte abból a szempontból is fontos az ausztriai magyarság számára, hogy a jövőben, a belső működés részleteinek kidolgozása után, egységes képviseletként léphessen majd fel.