KMÉM Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana


Adventi Rekollekció - 2013. december 7. - szombat

60395_erkolcstan_papp


Az életvezetés etikája


Kiválóan értünk a világ dolgaihoz: szakterületünkhöz, a technikához, a gyógyszerekhez, a bankkártyához – de mintha az életvezetésünkhöz nem értenénk. Kiváló szakemberek is tétován vezetik az életüket, nehezen hoznak döntést, nem tudják a talpra állás lépéseit… Az előadások az életvezetés etikáját szeretnék egy „vázrajzban” összefoglalni, az életvezetés „credóját”, rövid összefoglalását felvázolni – amit aztán kinek-kinek a saját élethelyzetében kell megtölteni tartalommal.

Tervezett napirend:

9:30 -10:00 Megnyitó, reggeli ima
10:00-11:00 I. Az alapdöntés és az életdöntések meghozatala
11:00-12:00 II. A jó életstílus kialakítása
12:00-13:30 Ebédszünet
13:30-14:45 III. Az életvezetés elrontása: a lecsúszás fázisai
15:00-16:00 IV. Talpra állás a mélypontról: az erkölcsi feltámadás lépései
16:00-17:00 Ima, gyónási lehetőség, csendes elmélkedés
17:00 Záró zsolozsma

Helyszín: AmTabor plébánia nagyterme, Hochstettergasse 1, 1020 Wien


Az előadó:
Dr. Papp Miklós 1972-ben született Nyíregyházán. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte, 2002-ben védte meg morálteológiai disszertációját. A budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola morálteológiai tanszékének a vezetője, ugyanott a Családteológiai Intézet vezetője is. Szívügye az erkölcsi nevelés, az életvezetés etikája, a családteológia, a keleti etika. 1997-ben szentelték görög katolikus áldozópappá, jelenleg Budapesten parókus, esperes. Felesége és 3 gyermeke van.
Ebédet – székelykáposzta - előzetes megrendelés alapján tudunk biztosítani. Ára 7,00 €
Gyermekekre felügyeletet biztosítunk, de kérjük őket külön bejelenteni.
Jelentkezés telefonon: 01 2719938 Hochbaum István és Enikő